24. 11. 2021

Výsledky přijímacího řízení UEFA A licence v Praze

Úsek trenérů FAČR uspořádal v Praze dne 16. 11. 2021 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A.

Přijímací komise pracovala ve složení: Pavel Frýbort, Dominik Kadlec, Otmar Litera, Petr Havlíček, Verner Lička, Jiří Strnad a Antonín Plachý.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Kurzovné činní 24.000,- Kč.

Zatím bylo přijato 24 uchazečů. Další 1 uchazeč bude případně přijat po uskutečnění náhradního termínu 20. 12. 2021 v Praze, který byl vyhlášen z důvodů epidemiologické situace.

Neúspěšní uchazeči pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR, a to po 20. 12. 2021.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí:

 • Fassinger Lukáš
 • Glanc Jakub
 • Jelínek Jan
 • Jůza Milan
 • Klíma Jaroslav
 • Kořínek Martin
 • Krejčík Miroslav
 • Kubát Jan
 • Laštovka Josef
 • Lička Mario
 • Ljevaković Admir
 • Mathauser Petr
 • Novotný Daniel
 • Papež Pavel
 • Příhoda Petr
 • Savin Denis
 • Srp Václav
 • Strnad Tomáš
 • Svoboda Jakub
 • Šlechta Erik
 • Šmídek Filip
 • Veselý Roman
 • Vršecký Vladan
 • Žáček Pavel