4. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení UEFA A licence v Praze

Úsek trenérů FAČR uspořádal v Praze dne 1. 6. 2021 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A.

Přijímací komise pracovala ve složení: Pavel Frýbort, Dominik Kadlec, Otmar Litera, Daniel Franc, Petr Havlíček, Verner Lička a Antonín Plachý coby předseda přijímací komise.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Konkurence trenérů byla opět velká.

Kurzovné činní 24.000,- Kč.

Zatím bylo přijato 22 uchazečů. Další 3 uchazeči budou přijatí po uskutečnění přijímacích zkoušek 15. 6. 2021 v Olomouci, dle úspěšnosti uchazečů absolvujících náhradní termín.

Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR, a to po 15. 6. 2021.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí:

Bartek David
Bednář Roman
Bernardová Michaela
Brabec Martin
Dostál Martin
Dvořák Antonín
Grajciar Peter
Hoffmannová Tereza
Job Pavel
Káš Jakub
Kozma Karel
Krátký Kamil
Krhut Filip
Krystan Jiří
Kudrhalt Bohumil
Lukáč Roman
Martínková Irena
Pokorný Vladimír
Rameš Ladislav
Rodinger Dominik
Svoboda Jakub
Valoušek Richard