22. 12. 2021

Výsledky přijímacího řízení UEFA A licence pro rok 2022

Úsek trenérů doplňuje po konání náhradního termínu PZk (20. 12. 2021) seznam přijatých na 25 osob. Do studia kurzu je zařazen nejúspěšnější účastník ze zatím nepřijatých po řádném i náhradním termínu. Tímto trenérem je René Feri.

Výsledky PZk ke studiu UEFA A licence v Praze

Níže přijatí v abecedním pořadí:

 • Fassinger Lukáš
 • Feri René
 • Glanc Jakub
 • Jelínek Jan
 • Jůza Milan
 • Klíma Jaroslav
 • Kořínek Martin
 • Krejčík Miroslav
 • Kubát Jan
 • Laštovka Josef
 • Lička Mario
 • Ljevaković Admir
 • Mathauser Petr
 • Novotný Daniel
 • Papež Pavel
 • Příhoda Petr
 • Savin Denis
 • Srp Václav
 • Strnad Tomáš
 • Svoboda Jakub
 • Šlechta Erik
 • Šmídek Filip
 • Veselý Roman
 • Vršecký Vladan
 • Žáček Pavel

Výsledky PZk ke studiu UEFA A licence na Moravě

Úsek trenérů FAČR uspořádal v Olomouci dne 23. 11. 2021 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A a následně 20. 12. 2021 v Praze náhradní termín.

Přijímací komise pracovala ve složení: Dominik Kadlec, Verner Lička, Antonín Plachý, Aleš Majer, Daniel Franc, Jiří Skála, Jiří Kotrba.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

 • Kurzovné činní 24.000,- Kč.
 • Přijato je 25 uchazečů.

Neúspěšní uchazeči pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí:

 • Cienciala Marek
 • Didov Boris
 • Dostál Adam
 • Grussmann Radim
 • Horák Ondřej
 • Hráček Lukáš
 • Hrdina Lukáš
 • Kristýnová Eva
 • Kunc Pavel
 • Macháč Pavel
 • Němec Šimon
 • Nosek Martin
 • Pavlas Jakub
 • Pazdera Lukáš
 • Pítr Jan
 • Posolda Petr
 • Psotka Tadeáš
 • Rataj Patrik
 • Romaněnko Jan
 • Rudnytskyy Pavlo
 • Strakoš Karel
 • Svoboda Tomáš
 • Uhřík Michal
 • Vévoda Patrik
 • Vorlický Jiří