16. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení UEFA A licence na Moravě

Úsek trenérů FAČR uspořádal v Praze dne 15. 6. 2021 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A.

Přijímací komise pracovala ve složení: Dominik Kadlec, Otmar Litera, Daniel Franc, Verner Lička, Jaroslav Ondra, Lukáš Staroba a Antonín Plachý coby předseda přijímací komise.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Přijato bylo 25 uchazečů. V náhradním termínu skládali PZk na Moravě i někteří uchazeči hlásící se do Prahy. Na základě jejich výsledků uvádíme níže také další 3 přijaté uchazeče ke studiu v Praze, čímž bude naplněna kapacita tohoto kurzu také 25 studenty.

Kurzovné činní 24.000,- Kč.

Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, aby potvrdili na mail d.kadlec@fotbal.cz, že ke studiu kurzu nastoupí.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí ke studiu UEFA A na Moravě:

Baránek Jan

Beránek Jan

Bernatík David

Budějský Jan

Holiš David

Houdkova Petra

Julínek Zdeněk

Koláček Michal

Kroča Jan

Laušman Václav

Lindr Jiří

Málek Jan

Palinek Tomáš

Papřok Lukáš

Pěnička Dominik

Plašil Marek

Pohanka Václav

Rus Aleš

Rygel Daniel

Řezáč Matěj

Sedlařík Radek

Siegl Patrik

Smutný Dominik

Štěpán Pavel

Vybíhal Matěj

Níže přijatí ke studiu UEFA A v Praze:

Smetana Jiří

Stejskal Jindřich

Timura Oldřich