8. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení ke studiu kurzu TM UEFA B

Úsek trenérů FAČR uspořádal v Praze dne 7. 6. 2021 přijímací zkoušky ke studiu nového kurzu TM UEFA B, který je zaměřen na mládežnické kategorie do U13 v kontextu velkého fotbalu.

Přijímací komise pracovala ve složení: Otmar Litera, Daniel Franc, Jaroslav Ondra, Dominik Kadlec, Jiří Skála, Antonín Plachý, Verner Lička a Jiří Strnad.

První částí byl písemný testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Přijato bylo 25 uchazečů. Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na Úseku trenérů FAČR.

Úsek trenérů žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve vědět. Termíny kurzů naleznete zde

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí uchazeči v abecedním pořadí: 

Čapka Zdeněk
Daněk Lukáš
Dus Jan
Eichler Jiří
Gaisler Adam
Hájek Michal
Haviar David
Holub Tomáš
Kraus Martin
Krigovský Marko
Kunesch Jan
Masopust Miroslav
Mitaľ Ján
Novotný Adam
Pejcha Petr
Procházka Tomáš
Říha Jiří
Šimoníček Tomáš
Špinka Jan
Špiroch Jan
Štětina Petr
Vecka Petr
Větrovský Jan
Vicher René
Zeman Martin