12. 2. 2016

Výsledky přijímacích zkoušek UEFA A licence v Olomouci

Trenérsko metodický úsek FAČR uspořádal v Olomouci dne 10. 2. 2016 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A.

Přijímací komise pracovala ve složení: Augustin Chromý, Karel Kula, Verner Lička, Luděk Procházka, Radim Zajíc a Pavel Frýbort coby předseda přijímací komise.

První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí.

Zkušební komise konstatovala značnou konkurenci a připravenost všech přijatých, ale i některých nepřijatých uchazečů. Kurz si klade i na dále za cíl připravovat kompetentní trenéry k výchově, výuce a vedení mladých hráčů na všech úrovních.


Termíny jednotlivých bloků jsou: 1.blok (21.3. – 25.3.2016), 2.blok (2.5. – 6.5.2016), 3.blok (6.6. – 10.6.2016) a 4.blok (5.9. – 9.9.2016).

Kurzovné činní 20.000,- Kč.

Náhradníci pro přijetí do kurzu mají stále naději se kurzu zúčastnit v případě, že úspěšnější absolventi přijímacího řízení studium odřeknou. Všichni uchazeči mají možnost nahlédnout do svého písemného testu na TMÚ FAČR.

Trenérsko-metodický úsek žádá všechny, kteří jsou na seznamu přijatých, ale rozhodnou se, že studium nezačnou, aby dali své rozhodnutí co nejdříve na srozuměnou na akce@fotbal.cz do 26. 2. 2016.

Všem přijatým přejeme úspěšné a obohacující studium.

Níže přijatí v abecedním pořadí:

Beran Tomáš
Devátý Pavel
Dian Radomír
Duroň Filip
Fikejz Radim
Fujerik Lukáš
Horák Vladan
Chaloupka Vladimír
Janík Michal
Janotka Tomáš
Javůrek Čestmír
Klajmon Marcel
Kroupa Dominik
Kudrna Petr
Nejman Ondřej
Odstrčil Zbyněk
Plíšek Miroslav
Smetana Ondřej
Steffek David
Sukup Petr
Šimáček Jan
Škorpík Martin
Vorlický Jiří
Zdráhal Marek
Žárský Michal
Žižka Jan