Lektoři FAČR

Informace

V rámci koncepce sjednocování chceme co nejvíce sjednotit i obsahy školení licencí FAČR C, UEFA Grassroots C a UEFA B, proto od 1.9.2017 STO FAČR představilo tři nové lektory (od 1.6.2018 čtvrtého), kteří budou objíždět republiku a ideově povedou nižší trenérské licence, které jsou zaměřeny na fotbal dětí. Budou spolupracovat s krajskými Grassroots trenéry mládeže (GTM), s jejichž účastí a spoluprácí se nadále počítá a budou zodpovídat za jednotnost přístupu na všech krajských a okresních trenérských kurzech. Je to nový krok, který však sleduje zásadní myšlenku, kterou je jednota v myšlence, že veškerý trénink, cvičení a vedení hráčů vychází ze hry. Hra je základem všeho, a tak je nastaveno i trenérské vzdělávání.