19. 4. 2021

Proběhl první Grassroots leader seminář

V pondělí 12. 4. 2021 proběhl první Grassroots leader seminář, setkání pro absolventy a absolventky Grassroots leader certifikátu, kteří následně po absolvování certifikátu nenavazují kurzem FAČR C licence. 

Důvodem vzniku těchto seminářů je po absolvování certifikátu seznámit zájemce, kde hledat informace k trénování, pobavit se, co jim Leader certifikát přinesl, čím je obohatil, s čím souhlasili a nesouhlasili.

Následně zodpovědět jakékoliv dotazy, které chtějí (nejen) do začátku trénování vědět. V rámci semináře se trenéři dozvídají základní principy a zásady pro vedení tréninku dětí a mládeže dle filozofie FAČR.

V neposlední řadě je také cíl motivovat trenér(k)y k účasti na navazující FAČR C licenci a seznámit, na koho se mohou v rámci své lokality obracet, tedy zejména GTM KFS, GTM OFS a lektory FAČR.

Tyto semináře se pravidelně pořádají 1x za měsíc či 1x za dva měsíce (s ohledem na počet absolventů a prázdninové termíny). Semináře se konají online přes aplikaci ZOOM a jsou pořádané pro absolventy Grassroots leader certifikátu z celé republiky.