18. 11. 2017

Přijímací zkoušky na UEFA A licenci – Praha 14. 11. 2017

Trenérsko metodický úsek FAČR uspořádal dne 14. 11. 2017 v Praze přijímací zkoušky ke studiu UEFA A licence.

Zkušební komise pracovala v obsazení: Luděk Procházka, Tomáš Maruška, Verner Lička, Lukáš Růžička, Lektoři FAČR (Aleš Majer, Martin Daněk, Milan Šimoníček) a vedoucí zkušební komise Antonín Plachý.

Zkoušky se skládaly ze dvou písemných testů a ústní zkoušky a byli přijati tito trenéři:

 

Všichni přijatí budou osloveni k dalším krokům e-mailem.

Kurz bude probíhat v Praze.


Termíny jednotlivých bloků:

1. blok (19. – 22. 2. 2018)

 

2. blok (26. - 29. 3. 2018)

 

3. blok (7. - 10. 5. 2018)

 

4. blok (18. - 21. 6. 2018)

 

5. blok (6. – 9. 8. 2018)

 

Cena studia: 22.000,- Kč.

Přijímací zkoušky na UEFA A licenci – Praha 14.11.2017