8. 9. 2017

Pozvánka na přijímací zkoušky ke studiu UEFA A licence - Praha

Trenérsko metodický úsek FAČR vypisuje dne 14. 11. 2017 v Praze přijímací zkoušky ke studiu UEFA A licence.

Zkoušky se skládají z písemné a ústní části, obsahující informace z předchozích trenérských licencí a veřejně publikovaných informací (časopis Fotbal a trénink, Fotbal - učebnice pro trenéry dětí, trenér fotbalu „B“ UEFA licence, https://trenink.fotbal.cz/ - sekce Odborné materiály, Metodická videa), které se týkají zejména sportovní přípravy dětí, mládeže a dospělých.

Přihlášku a potvrzení o zaplacení (platba pomocí internetbanking nebo složenkou) pošlete e-mailem na vzdelavani@fotbal.cz do 3. 11. 2017.

Platbu za přijímací zkoušky (1000,-Kč) uhraďte na účet FAČR:

účet FAČR: 1973657329/0800

variabilní symbol: 21

text: PZK UEFA A – Příjmení Jméno

Podmínkou pro účast na přijímacích zkouškách je roční trenérská praxe s licencí UEFA B s výjimkou osob dle § 18 odst. 2 Řádu trenérů (Držitel licence UEFA B může TMÚ FAČR požádat o udělení výjimky za účelem zkrácení doby mezi licenčními kurzy, pokud splňuje podmínku nejméně 100 startů v soutěžních utkání v rámci nejvyšších soutěží členských asociací UEFA a má české občanství).

Vyplněním přihlášky a zasláním kopie dokladu o zaplacení za přijímací řízení závazně potvrzujete účast na přijímacím řízení.

Kurz bude probíhat v Praze.

Termíny jednotlivých bloků: 19. – 22. 2., 26. – 29. 3., 7. – 10. 5., 18. – 21. 6., 6. – 9. 8. 2018

Cena studia je 22.000,- Kč.

Přijímací zkoušky na konání kurzu na Moravě se budou konat 21. 11. 2017 v Olomouci. Ti, kteří se přihlásí na přijímací zkoušky v Praze, se nemohou zúčastnit přijímacích zkoušek v Olomouci!


Dokument

8. 9. 2017

Přihláška ke studiu UEFA A licence 2017