Verner Lička

Funkce

Úsek trenérsko-metodický: Garant profesionálního fotbalu