5. 11. 2020

On-line setkání nad individuálními tréninky v době vládních opatření

Lektoři FAČR ve spolupráci s krajskými a okresními GTM pořádají napříč celou republikou v rámci jednotlivých krajů on-line setkání přes ZOOM s trenéry a rodiči přípravkových, žákovských a dorosteneckých kategorií. 

Tématem je inspirace, náměty, jak komunikovat s hráči a rodiči v době vládních opatření směrem k individuálnímu rozvoji hráčů a hráček. Setkání jsou rozdělena buď dle kategorií, či na malé a velké hřiště.

Tak, aby se směřovalo co nejblíže k jednotlivým trenérům. Trenéři FAČR dávají např. k dispozici odkazy na videa Trénuj doma či Můj první gól, kde se kromě dovedností a pohybových schopností diskutuje i strava.

Inspirace přichází v diskuzi i od trenérů, čímž dochází nejen k námětům pro daný kraj, jelikož setkání jsou organizována dle jednotlivých krajů, ale následně si zástupci FAČR jednotlivé myšlenky sdílí mezi sebou a předávají napříč republikou. Podněty ze Severních Čech se tak mohou objevit na Jižní Moravě a tím zůstává celé prostředí soudržné, jednotné a navzájem se obohacující.

„Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s GTM povedlo dostat blíže k trenérům a rodičům v době, kdy se všichni můžeme inspirovat. Podzimní opatření vnímáme i s ohledem na počasí jinak, než na jaře a je třeba hledat nové cesty a způsoby, nejen jak udržet hráče a hráčky u fotbalu, ale jak u nich rozvíjet schopnosti a dovednosti, a to jak fotbalové, tak i lidské. Příkladem těch lidských může být především rozvoj samostatnosti a odpovědnosti za sebe a svůj výkon, když se bavíme o kategoriích od žáků výše. U přípravek naopak hledáme nové náměty, jak do prostředí opět více vtáhnout i rodiče, kteří jsou zásadní součástí rozvoje v přípravkovém věku,“ říkají lektoři FAČR.

V dosavadním průběhu došlo k setkání s cca 600 – 700 trenéry a rodiči z různých koutů republiky. Je vidět, že lidé z fotbalu jsou rádi za kontakt s trenéry v daném kraji, okrese či trenéry FAČR.

Momentálně lektoři FAČR s GTM pracují také na tom, že podobná setkání mohou probíhat i na jiná témata, aby docházelo k bližšímu propojení mezi trenéry napříč kategoriemi i místem.

Strategie FAČR 2020-2024 bannery