5. 1. 2018

Kurz Trenér brankářů B licence, jaro 2018

Trenérsko - metodický úsek FAČR na jaře pořádá pro zájemce kurz: Trenér brankářů B licence FAČR.

 

Místo konání kurzu:        Praha

Termíny kurzu:                 1.blok 10.4. – 11.4.2018
                                            2.blok 22.5. – 23.5.2018
                                            3.blok 19.6. – 20.6.2018

Cena kurzu:                       cca 6.500,- Kč 

                                            V ceně je zahrnut pronájem učebních prostor, hřišť, odměny lektorů, učební
                                            pomůcky.


Odborný garant a vedoucí kurzu: Petr Kouba, Antonín Plachý.

     
Kurzu se mohou zúčastnit trenéři s platnou licencí UEFA B a vyšší.

Absolventi kurzu se mohou hlásit do kurzu trenéra brankařů A licence FAČR (jaro 2019).
Držitelé licence UEFA A a vyšší se mohou hlásit přímo do kurzu Trenér brankařů A licence FAČR (jaro 2019).

V případě Vašeho zájmu o kurz se přihlašujte přes Coachmanager.  

Podrobnější informace budou zájemcům zaslány po evidenci přihlášek.

Kurz bude otevřen v případě dostatečného počtu zájemců.

Maximální počet trenérů v kurzu je 20, nejsou přijímací zkoušky, rozhoduje tedy pořadí přihlášení.

Kurz již naplněn, už se nepřihlašujte.