11. 6. 2018

Chcete se stát trenérem?

Trenérsko metodický úsek (TMÚ) Sportovně technického oddělení zastřešuje a řídí školení trenérů a udělování trenérských licencí v souladu s Konvencí UEFA o vzdělávání evropských trenérů mezi FAČR a UEFA. Na základě tohoto dokumentu má FAČR právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání licence s mezinárodní platností a účinností. Posloupnost trenérského vzdělání jde od nejnižšího online kurzu Leader Certifikát až po UEFA PRO licenci.

Online kurz Leader Certifikát a FAČR C licence jsou studiem, které nemá výstup a průkaz s hlavičkou UEFA. Školení Leader Certifikát probíhá online ZDE. Licence FAČR C, UEFA Grassroots C a UEFA B jsou organizovány TMÚ FAČR na úrovní krajů a okresů, jejichž adresy jsou k dispozici ZDE. Vyhledat a přihlásit se na příslušný kurz můžete ZDE. Kurzy licencí UEFA A, Trenér mládeže UEFA A a UEFA PRO organizuje TMÚ FAČR a jsou vypisovány ZDE.

Veškerá ustanovení týkající se trenérských licencí a kurzů jsou zahrnuta v Řádu trenérů.

Termínová listina akcí a kurzů TMÚ FAČR pro rok 2018 a 2019

Jednotlivé licence jsou již standardně zaměřeny k určitým věkovým kategoriím a jsou vedeny mottem kurzů následovně:

Licence

Motto

Kategorie

Leader certifikát

Radost ze hry

Předpřípravky-přípravky-mladší žáci

FAČR C

Radost ze hry

Předpřípravky-přípravky-mladší žáci

UEFA Grassroots C

Radost ze hry

přípravky-žáci

UEFA B

Výchova a učení

přípravky-žáci-dorost

UEFA A

Učení a výkon

žáci-dorost-dospělí

Trenér mládeže UEFA A

Výchova, učení, výkon

rozvoj a péče o talenty

UEFA PRO

Úspěch

profi fotbal dospělých a mládež

Dále TMÚ organizuje tyto kurzy:

Licence

Trenér brankářů B licence FAČR

Trenér brankářů A licence FAČR

Kondiční trenér FAČR

Futsal B licence FAČR, UEFA B Futsal licence

 

V ohledu zlepšování spolupráce TMÚ s trenéry vás prosíme, abyste oznamovali změny svých bydlišť a kontaktů (email, mobil), což je důležité pro řádné vedení databáze trenérů. Všechny změny je možné oznamovat e-mailem na adresu akce@fotbal.cz.

Při současném trendu vzdělávání a zejména v přístupu k nejmladším kategoriím je vzdělávání trenérů cestou, která nabývá ještě více na důležitosti při osvětě a přenášení informací nejen mezi trenéry a funkcionáře na nejnižších úrovních, ale i mezi rodiče dětí, k čemuž nejvíce směřují dvě následující informace. 

Pokud se chcete vzdělávat ve svých klubech, nebo klubech, které leží blízko vašeho města, zajímejte se o projekt „Létajících týmů trenérů“ - ukázkové tréninky dětí u Vás v klubu.

Vysvětlení projektu najdete ZDE, nebo na stránkách KFS i s termínovou listinou pořádání jednotlivých akcí. 

Pro rodiče a začínající trenéry vznikl kurz Leader Certifikát, který probíhá online a je bezplatně k dispozici všem, kteří chtějí vědět více o fotbale dětí.

Vycházíme zejména z metodických videí na webu FAČR a z Učebnice pro trenéry dětí 4-13 let (na obrázku).


Grassroots trenéři mládeže (GTM) při KFS:

GTM organizačně zajišťují kurzy UEFA B a UEFA Grassroots C licence, kontakty na ně najdete ZDE

Lektoři FAČR

V rámci koncepce sjednocování chceme co nejvíce sjednotit i obsahy školení licencí FAČR C, UEFA Grassroots C a UEFA B, proto od 1.9.2017 STO FAČR představilo tři nové lektory (od 1.6.2018 čtvrtého), kteří budou objíždět republiku a organizačně a ideově povedou kurz FAČR C licence, která je zaměřena na fotbal dětí.

Zároveň budou spolupracovat s krajskými Grassroots trenéry mládeže (GTM) a budou zodpovídat za jednotnost přístupu na všech krajských a okresních trenérských kurzech. Je to nový krok, který však sleduje zásadní myšlenku, kterou je jednota v myšlence, že veškerý trénink, cvičení a vedení hráčů vychází ze hry. Hra je základem všeho, a tak je nastaveno i trenérské vzdělávání.

Složka dokumentů:

Chcete se stát trenérem? (5.6.2018)