4. 12. 2020

Chceme návrat k normálnosti!

Český fotbal se vypořádá s kauzou, ve které jsou ve hře zmanipulované zápasy, sázky a defraudace peněz. Je to tvrdá rána, neboť ukazuje na kontaminované prostředí nebezpečnými jedy. Fotbal je krásná hra, ale jen když se řídí zásadami fair-play. Na hřišti i mimo něj. Nikdy se nesmí stát, aby z ní kdokoli dělal předem domluvené divadlo. To nebereme jako normální, ale jako zkažené!

Proto je životně nutné teď nestrkat hlavu před nemalým problémem do písku, nýbrž naopak vzít řešení problému jako výzvu k očištění prostředí a nastavení takových opatření, aby už v budoucnu nikdo nemohl zneužívat fotbal.

Pomoci můžeme všichni Je to na každém z nás!

Unie českých fotbalových trenérů se o to coby profesní organizace snaží od svého vzniku. Vytváření férové prostředí má zakotveno ve stanovách. Citujme tři body z kapitoly Obsah a formy činnosti.

Zachovávat principy fair-play, dodržovat etický kodex UČFT.

Dodržovat stranickopolitickou, náboženskou a rasovou neutralitu. Prosazovat, aby všichni členové vždy vystupovali podle zásad práva a slušnosti, a také se vyvarovali jednání mezi členy proti jejich původu, náboženství, národnosti, politickým nebo odborářským činnostem nebo proti jejich rase.

Hájit a prosazovat práva svých vlastních členů, a to jak při působení v rámci FAČR, tak vůči veřejnosti, tisku a dalšími médiím v tuzemsku a v zahraničí.

Tohle je politika naší nepolitické stavovské organizace. Založená na hodnotách fair-play, morálce a slušnosti, ale také na odvaze a nebojácnosti.

Strach u nás nemá místo. Strach je zbraň k manipulaci. Třeba i krásné hry se jménem fotbal.

Proto se UČFT snaží na všech seminářích, ve svém časopise Fotbal a trénink, na svém webu a prostřednictvím dalších komunikačních kanálů se snaží vést trenéry k aktivitě, otevřené diskusi, touze po neustálém objevování nových horizontů a jejich zapracování do každodenní praxe. O morálce, slušnosti a férovosti už jsme mluvili.

Tohle je totiž normální svět, o který nám jde!

V normálním světě se nepodvádí.

V normálním světě se neohýbají pravidla, jak se to zrovna hodí.

V normálním světě není slušnost brána jako slabost.

V normálním světě zásahy pod pás nepřináší radost, ale trest.

V normálním světě se neoslavují výhry, postupy dosažené s nekalou pomocí.

V normálním světě jsou stěžejními pilíři vášeň, zápal, vzájemná důvěra, pracovitost, píle, vůle, odbornost, respektive know-how.

Pojďme tento normální svět nyní společně naplno vrátit do českého fotbalu zpět. Je to úkol nás všech.

Na nás, trenérech, je, abychom denně svým chování a prací šli příkladem. A také abychom pomáhali přesvědčovat ty, kteří třeba ještě nevěří tomu, že se to vyplatí. Zároveň abychom upozorňovali na nové lídry, kteří se v okresech, v krajích a posléze i na celonárodní úrovni mohou stát garanty normálního prostředí napříč celým fotbalem.

Tohle je nyní velká šance pro český fotbal i pro nás všechny, kteří tuhle nádhernou hru milujeme.

UČFT bude všemožně pomáhat tomu, abychom ji společně proměnili ve vítězný gól.

ŘV UČFT