28. 8. 2018

2. běh kurzu Kondičního trenéra FAČR

Trenérsko metodický úsek FAČR připravuje otevřít 2. běh kurzu Kondičního trenéra FAČR.  

Místo konání kurzu:                                       Praha

Cena kurzu:                                                     cca 20.000,- Kč

Organizační vedoucí kurzu:                         Lukáš Růžička, Antonín Plachý                                                                         

Rozsah studia čítá celkem 200 hodin teoretické a praktické výuky, která začne v březnu 2019 a ukončení je předpokládáno zhruba v létě 2020. Předpokládáno je cca 10 dvoudenních bloků.

Obsahem studia bude detailní rozvoj všech kondičních schopností s vybranými odborníky.

Kurzu se mohou zúčastnit zájemci, kteří vlastní platnou licenci UEFA B a vyšší.

Trenéři s vyšší licencí budou přijímáni přednostně, stejně tak kondiční trenéři, kteří už působí u mužstev z 1. (Fortuna liga) nebo 2. ligy (Fortuna národní ligy) – nutno doložit potvrzením z klubu.

V případě velkého zájmu o kurz bude TMÚ organizovat přijímací zkoušky. Kurz je kapacitně omezen na 25 účastníků.

Diplom a licenci Kondiční trenér FAČR obdrží pouze ti, kteří jsou držiteli nebo v průběhu studia získají UEFA B licenci.

Absolventům bude vydána licence Kondiční trenér FAČR, s významem pro soutěže FAČR.

Podrobnější informace o kurzu budou zájemcům zaslány po evidenci přihlášek, které se přijímají do 15. listopadu 2018. 

Pokud tyto podmínky splňujete a máte vážný zájem o kurz, přihlaste se ZDE.